Chci přihlásit nápad

Své nápady můžete přihlásit od 1. května do 30. června.

Potřebujete poradit, jak formulář vyplnit nebo zda je daná lokalita vhodná? Své návrhy můžete konzultovat s koordinátorkou Terezou Mučkovou (tereza.muckova@ovajih.cz, 720 952 981). Všechny důležité požadavky, které musí návrh splnil, najdete v zásadách pro realizaci šestého ročníku participativního rozpočtu.

Při přípravě návrhu mějte na paměti, že to nejsou informace pouze směrem k úřadu, ale především poté k veřejnosti před hlasováním. Je proto důležité přiložit ilustrační obrázek, fotografii místa, nákres návrhu, mapu... prostě vše, co nejen nám na radnici, ale také dalším obyvatelům pomůže co nejlépe pochopit vaši představu. 

K formuláři je také potřeba přiložit podpisový arch, kterým doložíte podporu návrhu dalšími 15 obyvateli. Zde si jej můžete stáhnout a vytisknout. K dispozici je také celý formulář k vytištění - prosíme však, chcete-li návrh vyplňovat elektronicky, využijte náš webový formulář. Nejen, že nám tím velmi usnadníte adminitraci celého návrhu, ale také šetříte životní prostředí, děkujeme!

Navrhovatel

Předpokládané náklady související s realizací návrhu

Položka Popis Počet jednotek Jednotka
(ks, m²…)
Cena za jednotku
(v Kč)
Cena celkem
(v Kč)
Celkové náklady související s realizací projektu

Přiložené dokumenty
povinné přílohy

maximální velikost 2 MB

maximální velikost 2 MB

maximální velikost 2 MB

Přiložené dokumenty
nepovinné přílohy

maximální velikost 2 MB / jeden soubor

Zpracování osobních údajů – pro účel návrhu

  1. Souhlasem se zpracováním osobních údajů udělujete souhlas Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, IČ: 00845451, (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, věk, podpis.
  2. Jméno, příjmení, kontaktní adresu, email, telefonní číslo, věk a podpis je nutné zpracovat za účelem účasti návrhu v projektu participativního rozpočtu pro rok 2021. Tyto údaje budou správcem uloženy nejpozději do ukončení realizace podaného návrhu v rámci projektu participativního rozpočtu pro rok 2021.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu posta@ovajih.cz či dopisu do sídla správce.
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.
  5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.