Hlasování

Hlasování je ukončeno.

Děkujeme všem, kteří věnovali čas návrhům.