Hrabůvka

Vyžeňme děti ven si hrát

Anotace projektu

Instalace prvků pro hru a sport malých i větších dětí v prostoru dvorů mezi domy. Pro malé děti dřevěný domeček. Pro větší betonový stůl na stolní tenis, koš na basket, celokovový prvek na šplh.

Jak využijí projekt obyvatelé?

V okolí je hodně dětí. Hrací prvky využijí jak rodičové malých dítek, tak i starší dorost. Maminky na MD uvítají dřevěný domeček, rodičové vyzvedávající svá dítka z MŠ se na chvíli také zastaví. Děti - školáci z okolí si najdou svou zábavu.

Popis projektu

Sportovně nadané děti hrají fotbal, hokej na parkovišti, dokonce i silnici. Bezpečnost je ohrožena. Prosím, změňme to. Dejme jim hřiště. Riziková skupina jsou děti od 6 do 16 let. V našem okolí je dostatek travnaté plochy. Na jednom místě bych volila dřevěný domeček pro malé děti, na dalším pak betonový stůl na pingpong, basketbalový koš a něco na šplhání, oboustranná rampa zvýšená, celokovová.