Dubina a Bělský Les

„Na zahradě naši školky nenudí se kluci, holky“

Anotace projektu

Vytvořit dětem podnětné prostředí pro hry a pohybové aktivity.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Multifunkční hřiště bude sloužit dětem z mateřské školy. V odpoledních hodinách mohou hřiště využít děti ze školní družiny naší základní školy a děti z okolí. Realizace je navržena v prostorách příspěvkové organizace. Celý objekt je oplocen a střežen kamerovým systémem.

Popis projektu

Cílem tohoto návrhu je podpora zdravého pohybu, spolupráce, dodržování pravidel hry. Děti se rovněž naučí správně poznávat, jak se chovat na silnici, poznávat čísla, barvy, písmena. Z pohybových her se děti naučí skákat panáka, skok z místa, různé míčové a pohybové hry...