Zábřeh

Vylepšeme „Starobku“

Jak využijí projekt obyvatelé?

Půjde o celoroční a mnohaleté využití navrhovaných úprav. Ošetřené stromy v aleji budou i pro další generace obyvatel zkrášlovat životní prostředí, mírnit hluk z Rudné ulice, poskytovat lepší místní mikroklima, stín, úkryt pro ptactvo i vůni z obrovských rozkvetlých lip. Opravená část ulice zlepší uživatelský komfort obyvatel, pracovníků firem, návštěvníků i osob procházejících k tramvajovým a autobusovým zastávkám a zvýší estetický dojem z nákladných úprav okolí Městského stadionu.

Popis projektu

Můj nápad se týká zlepšení životního prostředí a uživatelského komfortu obyvatel Starobělské ulice v Ostravě-Zábřehu, zaměstnanců zdejších firem i návštěvníků kulturních a sportovních akcí v blízké Sport Aréně a na Městském stadionu. Starobělská ulice, místními nazývaná též „Starobka“, se může pochlubit alejí 46 vzrostlých lip a 24 javorů vysázených většinou za časů prarodičů dnešních obyvatel, pro něž dodnes produkuje kyslík, zadržuje prach a hluk z blízké Rudné ulice. Nejméně 14 stromů však potřebuje brzké odborné ošetření. Část Starobělské ulice od křižovatky s ulicí Zkrácenou po křížení se Závodní ulicí je slepá, po obou stranách lemovaná obecními trávníky. Ve čtyřech domech z dvanácti stávajících sídlí řada firem, což zvyšuje frekvenci dopravy a nároky na parkování. Obecní trávníky nejsou od vozovky odděleny obrubníkem, přechod mezi asfaltovým povrchem vozovky a okrajem trávníků je poničen, asfalt je rozlámaný,vytlučený, za deště se vytvářejí kaluže. Vozidla zaměstnanců firem i návštěvníků parkují na trávnících, ničí je, roznášejí bahno po okolí a zvyšují prašnost. Před domem č. or. 4 již léta chybí část chodníku, je zde jen vydrolený beton. Směsice asfaltových, dlážděných a neupravených povrchů je smutným kontrastem k vedlejší pečlivě vydlážděné Závodní ulici a nově rekonstruovaným tramvajovým zastávkám „Městský stadion“. Navrhuji využít prostředky z participativního rozpočtu na Starobělské ulici takto: - ošetřit stromy v aleji (nejméně osm javorů a šest lip před domy č.13, 20, 21, 23/25, 26 - 2 ks; 27/29, 34, 35/37, 39/41, 47/49, 53 - 2 ks; 57), - ve slepé části ulice osadit obrubníkem přechod mezi trávníky a vozovkou, doplnit zeminu a dosít trávu, - vyspravit asfaltový povrch vozovky v délce 73 m, šířce 1,10 m, tedy celkem 80,3 m², - dodlážit žulovými kostkami scházející část chodníku před domem č. 4.