Dubina a Bělský les

Agility park

Informace o realizaci projektu

Projekt byl dokončen a předán k využívání v květnu roku 2018.

 

Projekt D4 "Agility park" je téměř před vyhlášením veřejné zakázky na realizaci. V tomto případě bylo komplikované získat všechna povolení z toho důvodu, že pro část projektu (oplocení) bylo vydáváno územní rozhodnutí, které vydává Magistrát města Ostravy, a pro přístupový chodník bylo třeba i stavebního povolení, které vydává stavební úřad Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Nyní již máme všechna povolení pohromadě. Pokud se nikdo z účastníků neodvolá, nabyde stavební povolení právní moci v polovině září a ihned poté bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Děláme vše proto, abychom Agility park na Dubině otevřeli co nejdříve.

Zde naleznete také územní rozhodnutí, stavební povolení a koordinační situaci ke stažení. http://spolecnetvorimejih.cz/p/aktualni-info-k-projektu-d4-agility-parkFotka uživatele Společně tvoříme JIH.

Jak využijí projekt obyvatelé?

- sportovní vyžití se psy - bezpečný prostor k vybouření temperamentních psů - možnost setkávání a soutěží - informace pro obyvatele o možnostech kynologické činnosti

Popis projektu

V našem obvodu je velké množství "pejskařů", ale nemají příliš prostoru ke společnému aktivnímu vyžití. Agility park by díky oplocení vytvořil bezpečný prostor pro realizaci občanů i jejich mazlíčků. Vybrané překážky a jejich umístnění dávají velkou variabilitu. Navržená trasa, která byla před lety použita na oficiálních závodech, pak podporuje soutěživost a chuť zlepšovat své výsledky.