Výškovice

Zdravý internet dětem | V8

Informace o projektu

Anotace projektu

Klady virtuálního světa zastínily jeho negativní dopady. Pasti digitální doby nejčastěji chytají děti s absencí kritického myšlení. Cílem projektu je zařadit besedy zdravého internetu do školní výuky.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Projekt využijí žáci základních škol, kteří získané poznatky mohou dále předávat nejen svým rodičům, ale také prarodičům a známým. Společně!!! budeme šířit digitální osvětu.

Popis projektu

Hřiště by v obvodu Ostrava-Jih byla zbytečná, kdyby neexistovaly děti, které by je využívaly. Bohužel se vlivem digitální doby děti z hřišť vytrácejí a herní prostory se vyjímají jako okrasa města. Sociální sítě jsou poměrně „novou“ záležitostí, a nejmenší nemají k dispozici základní informace o pastech a strastech internetu. Záměrem projektu je zařadit do výuky přednášky zdravého internetu a učinit z nejmenších občanů Jihu digitálně vyspělé jedince.