Hrabůvka

Fit Park Stadická | H5

Informace o projektu

Anotace projektu

Využití plochy bývalého štěrkového hřiště pro: odpočinek ve stínu stávajících stromů, revitalizaci pískoviště, pohybové aktivity mládeže a zábavu a pohybové aktivity pro děti.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Celoroční využití. Zejména nyní, v době post-covidové, kdy bylo znemožněno organizovaně sportovat považuji za přínosné, aby možnost individuálně rozvíjet své sportovní a pohybové aktivity bylo umožněno co nevětšímu počtu obyvatel.

Popis projektu

Stávající plocha je částečně revitalizována výsadbou několika stromů. Na zbývající ploše je pískoviště v havarijním stavu, které si zaslouží opravu. Doplněním prvků pro pohybové aktivity dětí a mládeže přispějeme ke zvýšení kondice, obratnosti a motoriky našich potomků. Pro nejmenší od skluzavky a jednoduchých překážek. Přes starší děti a mládež, kdy cvičením vlastní vahou se rozvíjejí zdravěji než zvedáním závaží. Až po instalaci laviček pro hlídající rodiče, případně pro obyvatele pro odpočinek jak na sluníčku, tak ve stínu stávajících stromů.