Hrabůvka

Oprava chodníků k bytovému domu s ordinacemi lékařů

Jak využijí projekt obyvatelé?

Tyto chodníky jsou využívány nejenom obyvateli přilehlého domu, ale také v hojné míře návštěvníky čtyř samostatných zdravotnických zařízení: zubní ordinace, praktický lékař, dvakrát praktický lékař pro děti a dorost, což je denně cca 80 lidí. Dále jsou využívány i procházejícími lidmi mířícími za nákupem do obchodu Hruška, jenž se nachází v těsné blízkosti.

Popis projektu

Navrhujeme, aby obec provedla opravu napojení starých chodníků, které jsou v katastrofálním stavu, na chodníky nové - realizované námi /SVJ Dvouletky/ v roce 2015. Jedná se o plochu nového dláždění o celkové ploše 60,75 m². Výslednou podobu dláždění navrhujeme stejnou, jako je v okolních ulicích - tj. z betonové zámkové dlažby - H profil 165x200x60 mm a ohraničena zahradním obrubníkem 100x50x250 mm /d x š x v/.