Výškovice

Kvalitní moderní hřiště pro kdykoliv a kohokoliv

Anotace projektu

Úprava hřiště pro míčové sporty – především na oblíbený fotbal a basketbal. Možná je i házená. Vzhledem k neomezenému a bezplatnému vstupu mohou nejen děti a mládež sportovat, kdykoliv mají chuť. Moderní venkovní sportovní plocha vč. oplocení.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Hřiště bude přirozeným prostorem pro sportovní vyžití dětí a mládeže, dětí s rodiči a není vyloučeno, aby hřiště využívali dospělí. Předpokládám, že hřiště budou využívat především obyvatelé z okolních domů, tím se však nevylučuje využití obyvateli ze vzdálenějšího okolí, respektive celých Výškovic. V nejbližším okolí je panelový dům v ulici 29. dubna, který má 16 vchodů, dva panelové domy po dvou vchodech a pět výškových panelových domů. Využívání hřiště bude bezplatné. Výhodou tohoto hřiště bude neomezený vstup, vyjma nočního klidu. Vedle je umístěno hřiště pro nejmenší. Je to vhodné doplnění občanské vybavenosti, co se týče vytvoření podmínek pro volnočasové aktivity místních obyvatel. Děti i mládež se nemusí podmínečně někde organizovat, stačí mít adekvátní míč, nebudou mít vymezenou dobu, jak dlouho mají trávit na hřišti čas. Kolektivní sporty dávají dětem a teenagerům možnost setkávání se se svými vrstevníky, osvojovat si komunikační dovednosti. Dobrovolná hra nevytváří na děti a mládež tlak, zároveň mají příležitost zdokonalovat svůj pohyb. Tato příležitost je vhodným doplňkem k organizovanému způsobu sportování. Hřiště bude možné využívat i k nějakým aktivitám pořádaným různými organizacemi. Využívat jej mohou např. organizace věnující se dětem, také zdarma, což přivítají organizace s nízkými příjmy. Přínosem projektu bude zajištění prostor pro nízkoprahové sportovní aktivity, tj. mohou být využívány kýmkoliv a kdykoliv bez dalších podmínek. Jedinou podmínkou je adekvátní a nevandalské chování hráčů. Pozitivní přínos je podpora sportu a pohybu místních obyvatel, možnost aktivního trávení volného času především dětí a mládeže.

Popis projektu

Cílem projektu je úprava povrchu stávajícího hřiště, jeho oplocení a doplnění o sportovní vybavení – fotbalové branky a streetballové koše, jelikož z míčových sportů jsou nejoblíbenější a nejhranější fotbal a basketbal. Vzhledem k velikosti branek je možná i házená. Stav sportovní plochy hřiště dlouhodobě nevyhovuje nárokům na smysluplné, přitažlivé a bezpečné užívání pro sport, rekreaci a zábavu (jak rekreační tak výkonnostní). V dnešní době je takový povrch hrací plochy zastaralý a nevhodný. Navrhované řešení (např. povrch sportovní umělý trávník) zajistí moderní venkovní sportovní plochu vč. oplocení této plochy. Tím bude zajištěno požadované vyžití na moderním sportovišti s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví pro uživatele a zároveň co nejjednodušší údržbu pro provozovatele. Součástí realizace projektu bude i odstranění starého vybavení - stávajícího sedadla pro rozhodčí a sloupů na volejbalovou síť. Hřiště se nachází mezi obytnými domy, v současné době se pro špatný stav nevyužívá. Navíc tím, že není oplocené, jsou míčové hry problematické. Z toho důvodu je vhodné hřiště po celém jeho obvodu oplotit. Nejbližší hřiště je u ZŠ Šeříková. Problém je, že je stále obsazené a je téměř nulová šance, že je hřiště volné. Další překážkou je, že je otevřeno po omezenou dobu. Pokud je zima mírná (i kolem 5 stupňů) najdou se zájemci, kteří by šli i v takovou dobu hrát.