Školní participativní rozpočet

PéBéčko na JUGO, aneb známe výsledky hlasování!

Téměř celé jaro 2022 žila naše škola projektem „PéBéčko na Jugo“. Jednalo se o participativní školní rozpočet a všem účastníkům tohoto projektu městský obvod poskytl dotaci 30 tisíc korun. Žáci díky němu měli možnost rozhodovat o tom, jak nejlépe proinvestovat danou sumu peněz a co jim nejlépe vylepší školní prostředí, atmosféru a také klima školy.

Žáci nejprve prodiskutovali návrhy ve třídách, vypracovali karty projektů včetně finanční rozvahy a ty nejlepší nápady pak postoupily do školního kola. Následně zástupci tříd prezentovali projekty na společném jednání školního parlamentu a vedení školy s koordinátorem projektu posoudili jejich realizovatelnost. Do konečného hlasování postoupily nakonec čtyři návrhy, pro které měly děti během celoškolní kampaně možnost získat spolužáky na svou stranu.

Hlasování proběhlo na konci května on-line formou. Zapojilo se do něj 109 žáků a celkem bylo přiděleno 172 hlasů.
A jak to celé snažení a projektování vlastně dopadlo?

1. místo získal návrh žákyň z 6. A „I na chodbách bude útulno“, který obdržel 72 hlasů
2. místo obsadil projekt třídy 8. A „Relaxuj o přestávkách a zahraj si fotbálek“, 45 hlasů
3. místo patří 8. B „Venkovní posezení“, 39 hlasů
4. místo má 7. A s návrhem „Recyklujme každý den!“,     16 hlasů

Díky PéBéčku budeme moci realizovat projekt, který žákům umožní prohlubovat vzájemné vztahy a kontakty, místo „mobilování“ se podpoří vzájemná komunikace „face to face“ a přispěje se tak k dalšímu vylepšení klima školy.

Celý projekt byl úspěšný, děti díky němu získaly a procvičily si různé dovednosti: týmovou spolupráci, diskusi, projektovou práci, prezentační schopnosti, kreativitu, posílila se také jejich finanční gramotnost. Ověřily si, že jejich aktivita může nést reálné výsledky prospěšné všem.

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem žákům i učitelům, kteří se do projektu zapojili.

Helena Žídková, koordinátorka projektu a školního parlamentu