Školní participativní rozpočet

Pébéčko na Srbské

Druhý ročník celoškolního projektu participativního rozpočtu Pébéčko na Srbské jsme zahájili v květnu školního roku 2021/2022 a ukončili v prosinci školního roku 2022/2023. Žáci pátých až devátých ročníků společně se svými učiteli měli možnost podat vlastní návrh, jak zlepšit prostředí a atmosféru v naší škole. K dispozici byla celková částka ve výši 30 tisíc korun, maximální částka na jeden návrh tedy byla 30 tisíc korun. O podaných návrzích se hlasovalo během tří dnů v listopadu online prostřednictvím unikátních kódů a vítězné projekty byly na naší škole realizovány ihned po zjištění výsledků a dodání zboží výrobci.

O svých návrzích žáci diskutovali společně v třídnických hodinách se svými třídními učiteli, o přestávkách s ostatními, ale i v hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k občanství s vyučující, která měla na starosti organizaci Pébéčka na Srbské. Navrženo bylo šest návrhů, tři z nich nebyly schváleny pro nemožnost realizace - projekt Venkovní zábava, jehož záměrem bylo pořídit venkovní pingpongový stůl, dále pak Automat na zdravé svačinky a pitíčka a třetí projekt s názvem Vylepšení žákovských šaten. Do hlasování tedy postoupily tři projekty. Jednalo se o Vzdušný hokej, projekt Akce čisté a suché ruce, jehož záměrem byl nákup papírových ručníků do tříd a na toalety a třetím přijatým projektem byly Atletické překážky a další drobné sportovní pomůcky.

Hlasování bylo velmi těsné, proto do poslední chvíle nebylo jasné, který z návrhů nakonec vyhraje. Nakonec 70 hlasů získaly Atletické překážky, čímž o těsné tři body vyhrály nad Akcí čisté a suché ruce a ty také o pouhé tři body získaly druhé místo před Vzdušným hokejem. Před vánočními svátky jsme tak žákům mohli slavnostně předat atletické překážky, gymnastický klín, outdoorové pouzdro na iPad s tužkou na iPad, drobné sportovní vybavení a také papírové ručníky a stolní vzdušný hokej.

Už při předávání vítězných projektů přicházeli někteří žáci s novými nápady a dotazy, zda se budou moci zúčastnit následujícího ročníku s odhodláním, že ho chtějí vyhrát.