Základní informace

Výsledky hlasování 2017

 

 

Obyvatelé Městského obvodu Ostrava-Jih rozhodli o 20 vítězných projektech druhého ročníku participativního rozpočtu. Do hlasování se zapojilo 3 964 obyvatel a díky nim bude upraven veřejný prostor, vybudovány hrací zóny a sportoviště, proběhnou sociální projekty, opraví se památkový objekt a zvýší se bezpečnost na silnici.


„Dík patří všem lidem, kteří se aktivně zapojili podáním návrhu či hlasováním ve druhém ročníku projektu „Společně tvoříme Jih“. Každý hlasující měl k dispozici 4 kladné a 2 záporné hlasy a mohl tak zvolit nejen to co se mu líbí, ale vyjádřit i svůj názor i k projektům, se kterými nesouhlasil. Díky participativnímu rozpočtu se každý obyvatel Jihu může přímo podílet na tom, jakým místem pro život náš obvod bude,“ uvedla Hana Tichánková, místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih.
 

V městské části Dubina a Bělský les tak přibudou dvě krásná odpočinková místa pro zdejší obyvatele. Nejvyšší počet hlasů získal projekt D2 s celkovým počtem 500 hlasů, na druhém místě se umístil projekt D1 Zahradní altán, s 391 hlasy. Projekty v části Dubina a Bělský les jsou tedy v celkové hodnotě 763 754 Kč.

V části Hrabůvka vzniknou tři beachvolejbalová hřiště, opravené herní zóny pro děti, proběhne úprava zeleně ve veřejném prostoru a přednáška o bezpečnosti pro seniory.  Bude realizováno celkem 5 projektů, nejúspěšnější z nich H7 Tři beachvolejbalová hřiště získal celkem 1173 hlasů. Uspěly dále projekty H10 Pro zdravý vývoj dětí, H3 Kuk do zeleně a cítím se spokojeně, H9 Pohyb pro děti a H8 Podporujeme bezpečnost seniorů. Celková hodnota úspěšných návrhů je v této části 1 758 600 Kč.

Ve Výškovicích se mohou lidé těšit na upravené sportoviště, nové herní prvky u pískoviště, a snadnější přístup na parkoviště pro občany s hendikepem.  Výškovice tak mají čtyři projekty k realizaci v celkové hodnotě 1 214 000 Kč. Obyvatelé se tak zde mohou těšit na projekt V6 Hřiště v Dolíku, V1 Nové schody pro postižené, V3 Rekonstrukce hřiště v aleji a V5 Od hřiště k hřišti.

Zábřehu bude vybavena počítačová učebna pro seniory, instalováno bezpečnostní zrcadlo na křižovatce a nový zpomalovací retardér, vznikne dětské hřiště i sportoviště pro míčové hry a petanque, vybuduje se pěkné odpočinkové místo a kapličce sv. Jana navrátíme původní podobu.  V Zábřehu byl nejúspěšnějším projektem Z5 Nezapomeňme na zábřežskou kapličku Sv. Jana s 533 hlasy, velmi úspěšný byl také projekt Z2 Bezpečnostní zrcadlo pro větší přehlednost křižovatky. Realizováno bude v Zábřehu celkem 9 projektů, a to Z4 Renovace sportovního hřiště na ul. Jižní, Z14 Dětské sportovní hřiště pro děti ve věku 2-8 let, Z9 Pohodlí pro seniory a Z3 Vybavení klubovny a PC učebny komunitního centra pro seniory. Také projekt Z16 Cesta bezpečná dětem, Z6 Dráha na hru petase a Z10 Podporujeme bezpečnost seniorů. Celková hodnota návrhů k realizaci je v Zábřehu 1 571 250 Kč.