Zábřeh

Cesta bezpečná dětem

Anotace projektu

Umístění retardéru pro zvýšení bezpečnosti dětí hrajících si na přilehlých travnatých plochách a přecházejících místní komunikaci. Více informací najdete také na speciální Facebookové stránce autorky: https://www.facebook.com/projektyNaJihuRetarderChodnik

Jak využijí projekt obyvatelé?

Zklidnění dopravy, větší pohyb obyvatel venku, herní bezpečnost dětí.

Popis projektu

Retardér - zpomalovač dopravy - příčný práh bude umístěn na místní komunikaci parc. č. 654/27 v k. ú. Zábřeh MK je ve správě Úmob Ostrava-Jih. Retardér by byl složen z montovaných dílů. Umístění dle snímku.