Hrabůvka

Renovace kašny (fontány) před poliklinikou

Informace o projektu

Velký projekt renovace kašny je úspěšně dokončený! Na jaře kolem ní kvetou narcisy, celoročně se pak sklání vrba.

Anotace projektu

Renovace (celková) kašny (fontány) u polikliniky se zachováním plastiky a úprava okolí.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Uvedená lokalita bude jako celek sloužit široké veřejnosti k reprezentaci a společnému setkávání. Jedná se o místo s velkým pohybem lidí.

Popis projektu

Jelikož se připravuje celková rekonstrukce náměstí a okolí před Železňákem, zasloužila by i uvedená kašna celkovou opravu, aby bylo dosaženo celkové úpravy uvedeného prostoru.