Zábřeh

Památník lokalek v Piskačach | Z6

Informace o projektu

Památník byl dokončen v září 2021, na začátku října pak byl slavnostně předán autorovi. Kromě opravené bývalého telefonního objektu a opěrné zdi, na místě najdete kolejnici připomínající tramvajovou dráhu a informační tabuli s historií dráhy v daném místě.

------------------------------------

Video z hlasování o projektu:

Anotace projektu

Autor předkládá návrh „památníku“, který by připomínal bývalou tramvajovou dráhu do Pískových dolů (1913–1964). Památník by využil pozůstatků konečné tramvajové stanice.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Památník bude další připomínkou historie m. ob. Ostrava-Jih a bude také připomínat minulost veřejné dopravy v Ostravě. Místo se stane novým zastavením při komentovaných prohlídkách a doplní již realizovaný historický projekt participativního rozpočtu z minulých let: rekonstrukci kapličky sv. Josefa.

Popis projektu

V posledních letech stoupá zájem o historii kolejové a městské dopravy. Většina zaniklých drah na Ostravsku už někde má svou připomínku (dráha Svinov –Klimkovice, Vítkovice - Hrabová-Ščučí ad.). Tramvajová dráha do Zábřehu (kdysi nazývána jako Drobná dráha Vítkovice - Pískové doly) takovou připomínku stále nemá. Autor návrhu proto počítá s opravou opěrné zdi někdejší konečné stanice v těsné blízkosti současné autobusové zastávky Pískové doly; dále s instalací kolejnice v travnatém prostoru před touto zdí a s vytvořením informačního panelu, který by byl umístěn v secesním objektu bývalého drážního telefonu, jenž je součástí opěrné zdi.

Kolejnice: krátký úsek kolejí zasazeny v zemině, mezi kolejnicemi kovová deska s nápisem: Tramvajová dráha Vítkovice - Zábřeh n. O.-písková jáma 1913–1964.

Informační panel: text o vzniku a provozu dráhy, o typech tramvají, historické fotografie, informace o vlečkách napojených na tuto dráhu.

Bývalá telefonní skříň: oprava vnitřku skříně a generální rekonstrukce kovových vrátek vnější nový nátěr (v nekontrastní barvě).

Okolí skříně: vysypání kamenivem používaným na drahách (návaznost na koleje před objektem?).