Zábřeh

Vraťme děti zpátky na hřiště | Z9

Informace o projektu

Hřiště bylo po menších peripetiích s dodáním dílů workoutového hřiště (stály někde v moři na lodi) dokončeno na jaře 2022. Nyní už slouží škole a veřejnosti, té během školního roku v odpoledních hodinách, o prázdninách pak celé dny. Více o otevírací době zjistíte zde.

Anotace projektu

Cílem projektu je rozšířit, doplnit a zmodernizovat sportovní areál při ZŠ a MŠ Horymírova 100, příspěvkové organizaci, o nové prvky cvičební, dětské a fitness tak, aby byly nejen využívány pro žáky základní školy, školní družiny, školního klubu a dětmi z mateřské školy, ale aby přilákaly ke sportovnímu vyžití maminky s dětmi, další širokou veřejnost z okolí, mládež i dospělé v jejich volném čase a v neposlední řadě i obyvatele s jakýmkoliv věkem a handicapem.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Hřiště je přístupné veřejnosti již po několik let, a to následujícím způsobem: Od měsíce května až do měsíce října. V týdnu od pondělí až pátek od 16 do 19 hodin. O sobotách a nedělích po celý den.

Popis projektu

Projekt počítá s vytvořením tzv. třech základních center v areálu sportoviště. První centrum - Dětský koutek - viz mapka a fotografie: - Určeno pro děti z mateřské školy, školní družiny a maminky s dětmi – věk 2-11 let. - Umístění: vrchní část areálu. - Prvky pro rozvoj pohybu, pohybové průpravy, rozvoj motoriky, obratnosti a rychlosti. Herní prvky, houpačky, průlezky, sportovní tunely. Druhé centrum - Fitness trenažér: - Umístěno uprostřed travnaté plochy vrchní části hřiště. - Určeno pro věkovou kategorii 15 a výše. - Jedná se o soubor pěti fitness posilovacích strojů určených pro venkovní cvičení a posilování všech svalových skupin. Třetí centrum – Workout parks: - Umístění: střední část areálu. - Určeno pro všechny věkové kategorie včetně handicapovaných jedinců. - Jednotlivé prvky a celá soustava je přizpůsobena pro cvičence tak, aby byla dostupná široké veřejnosti. - Součástí realizace této sestavy jsou smluvně domluvené workshopy a ukázky, jak správně cvičit a posilovat na workoutovém hřišti.