Zábřeh

Chodníky - do obchodů i na procházky | Z11

Informace o projektu

Stavba a oprava chodníků skončila v létě 2021 a okamžitě začaly sloužit lidem z okolních domů, ale nejen jim.

Anotace projektu

1) Oprava původního chodníku k obchodu Hruška. 2) Oprava chodníku podél domu. Chodníky jsou důležité zejména pro obyvatele se sníženou mobilitou, kteří při chůzi používají různé pomůcky, jako např.: francouzské hole, chodítka, invalidní vozíky. Na nefunkčních chodnících se těžko starší obyvatelé pohybují, zakopávají, hrozí úrazy, nemůžou projet přes různé nerovnosti a zůstávají kolikrát bezradní. Zejména pak v zimním období. Proto je nutné myslet na starší obyvatele, na handicapované, ale i maminky s kočárky, zjednodušovat jim život a zachovávat stejné podmínky pro všechny obyvatele.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Chodíky budou využívat nejen obyvatelé domu, což je cca 100 lidí z našeho domu, ale i jejich návštěvy či děti s rodiči chodící tím směrem k ZŠ Kosmonautů 15, majitelé psů z okolních domů chodící tímto směrem se svými čtyřnohými kamarády.

Popis projektu

1) Oprava původního chodníku, který je zarostlý podél obrubníků trávou a venkovní dražba je nerovná, bývá pro starší lidi velice nepříjemná. Mají obavy o svoje zdraví, aby někde nezakopli a nemuseli řešit úraz ve vyšším věku. Cílem je minimalizovat riziko úrazu a zjednodušit dostupnost z domu do obchodu k zajištění základních lidských potřeb.

2) Oprava chodníku podél domu - cíl, viz bod 1.

Navrhuji tyto nápady z důvodu ohleduplnosti a respektu k druhým.