Hrabůvka

Včela medonosná a člověk | H4

Informace o projektu

Anotace projektu

Význam včel v přírodě, jejich ochrana a tvorba životního prostředí.

Jak využijí projekt obyvatelé?

V rámci prohlídky včelnice bude po dohodě termínu proveden výklad o včelách a medu. Jak žijí včely, čím jsou pro člověka důležité, jak na ně působí zhoršování životního prostředí. Význam medu pro lidský organizmus, jeho kvalita, méně známé produkty včel, vosk, propolis a jiné. Cílem bude lepší poznání včel a významu kvality a ochrany životního prostředí.

Popis projektu

Seznámení veřejnosti s životem včel a jejich přínosem pro člověka a přírodu.