Zábřeh

Po škole a po práci užij si relaxaci | Z9

Anotace projektu

Vybudování zázemí pro výuku a vzdělávání na čerstvém vzduchu, hru a pohybové aktivity, zájmové aktivity a relaxaci pro všechny věkové generace v přírodním prostředí školního pozemku za budovou ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava–Zábřeh.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Prostranství za ZŠ Kosmonautů 15 by bylo možné využívat celoročně. Obyvatelům místní části by byl umožněn vstup v odpoledních hodinách. Na udržování pořádku by dohlížel správce hřiště.

Popis projektu

Prostranství za budovou ZŠ Kosmonautů 15 nabízí potenciál k přestavbě, k revitalizaci s využitím potenciálu stromů, nerovného terénu i současného oplocení pozemku. Pro zajištění zkvalitnění výuky a vzdělávání dětí je pobyt na čerstvém vzduchu velkým přínosem. Environmentální vědy se prolínají v celém vzdělávacím procesu a možnost učit se venku také koresponduje se současným přístupem ke zdraví. Navrhujeme vybudování půlkruhového posezení pro žáky a podia pro vyučující. Takové zázemí může sloužit také např. pro divadelní představení, pěvecká vystoupení, pro sledování fotbalových zápasů na přilehlém hřišti apod. Navazující místo pro relaxaci, v podobě houpacích lavic, posezení z gabionu ve stínu stromů může sloužit zaměstnancům školy, návštěvníkům, dětem, žákům, rodičům, seniorům jako prostor pro stravování, odpočinek, stolní hry, přátelská setkávání apod. Pro posilování fyzické kondice dětí a žáků navrhujeme výstavbu a realizaci hřiště, kde by dominovaly nerezové lanové prvky, zemní trampolíny a skluzavky. Prvkem pro seberealizaci dětí a žáků by byla část oplocení, která by prošla rekonstrukcí a fungovala by jako venkovní tabule. Pro možnost větší kreativity by byla tabule a přilehlá zeď ozdobena graffiti. Vše by bylo doplněno o mobiliář v podobě laviček a odpadkových košů.