Dubina a Bělský Les

Sportovní hřiště s horolezeckou stěnou | D4

Informace o projektu

Průběžné informace o realizaci projektu od jejího začátku až k úspěšnému dokončení.

 • duben 2023
  • Stále se zpracovává projektová dokumentace hřiště.
 • leden 2023
  • Probíhá zpracování projektové dokumentace.

  Anotace projektu

  Dovednostní multifunkční hřiště s mnoha způsoby využití. Hřiště bude mít horolezeckou stěnu, různé posilovací prvky a tartanový povrch bude barevně upraven s vyznačenými čarami a symboly pro různé běžecké a posilovací využití.

  Jak využijí projekt obyvatelé?

  Hřiště bude umístěno v areálu ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace a bude využíváno sezónně od dubna do října dle aktuálního počasí. V dopoledních hodinách od 8 do 15 využijí hřiště žáci základní školy a v odpolední hodinách od 15 do 19 hodin bude hřiště otevřeno pro sportovní kluby a obyvatele místní části.

  Popis projektu

  Hřiště se každodenně bude využívat jak pro hodiny tělesné výchovy ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace, pro tréninky sportovních klubů (HC Vítkovice Ridera, Atletika Poruba, BK Snakes Ostrava,1. SC Tempish Vítkovice a FC Baník Ostrava) a zejména pro aktivní volný čas všech občanů. Cílem je nabídnout žákům, hráčům a občanům možnost aktivního trávení volného času. Projekt navrhuji takovým způsobem, aby rozšířil možnosti aktivního trávení volného času občanů dané oblasti, umožnil žákům rozvinout svůj potenciál v hodinách tělesné výchovy a také, aby hřiště mohli využít spolupracující sportovní oddíly se ZŠ pro přípravu svých sportovců. Všechny výše zmíněné kluby se na návrhu hřiště výrazně podílely. Podobný typ hřiště v dané lokalitě chybí.