Dubina a Bělský Les

20 senior linek pro osamělé seniory

Informace o projektu

Projekt byl zrealizován v průběhu roku 2017. 

První seniorlinka pořízená z projektu Společně tvoříme Jih bude pomáhat seniorovi z Hrabůvky. Jde o zařízení, kterým si člověk snadno přivolá pomoc v případě ohrožení zdraví a života. Dnes příslušníci městské policie za přítomnosti místostarostky Hany Tichánkové předali seniorovi z Hrabůvky jednu ze 60 seniorlinek pořízených v rámci participativního rozpočtu. Ostatní budou postupně přiděleny také seniorům ze Zábřehu a sídlišť Dubina a Bělský Les. Tady všude se návrh na přidělení seniorlinek osamělým starším lidem dostal mezi vítězné projekty. Byly předány pracovníky městské policie, která se stará ve spolupráci s odborem sociální péče našeho úřadu o jejich přidělení, následně i o jejich kontrolu a údržbu a vlastně o fungování celého systému.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Hlavním cílem je zajištění rychlé a efektivní pomoci. Použitá fotografie, zdroj: Městská policie Ostrava

Popis projektu

Zařízení se skládá z řídících jednotek a dvou tlačítek, prostřednictvím kterých si mohou osamělí senioři přivolat pomoc, například v případě náhlých zdravotních potíží. O provoz senior linek se stará Městská policie Ostrava. V projektu se jedná o uvolnění finančních prostředků pro nákup dalších senior linek (vhodné pro osamělé seniory nebo případně osoby se zdravotním handicapem, osaměle žíjící). Pro nákup senior linek je možné hlasovat také v dalších částech Ostravy-Jihu. V každé části se jedná o nákup 20 zařízení. (V současnosti evidujeme cca 80 osob, u kterých by bylo zajištění senior linky žádoucí).