Zábřeh

Vybavení klubovny a PC učebny komunitního centra pro seniory

Anotace projektu

Pořízení notebooku, dataprojektoru, ventilátorů a fotoaparátu do klubovny a pořízení počítačů, kancelářských židlí a tiskárny se skenerem do PC učebny komunitního centra pro seniory v Zábřehu.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Charitní středisko Gabriel – komunitní centrum pro seniory je služba, jejímž cílem je s pomocí zájmových, vzdělávacích, společenských a volnočasových aktivit udržet a rozvíjet osobní a sociální schopnosti a dovednosti, které podporují sociální začleňování uživatelů. Uživateli jsou senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením díky osamělosti, zhoršování zdravotního stavu apod. Komunitní centrum je místem pro trávení času především seniorů a nabízí mnoho aktivit, ať už kulturního, společenského či duchovního charakteru. Aktuálně komunitní centrum nabízí kurzy práce na PC, dámský klub, společenské hry, výtvarnou činnost, keramickou dílnu, přednášky a besedy, jazykové kurzy, výstavní galerie nebo jen setkání u šálku čaje či kávy. V roce 2016 toto centrum využilo celkem 310 uživatelů. Ačkoliv tato služba není nabízena pouze seniorům žijícím na území městského obvodu Ostrava-Jih, tak zhruba z 95 % se jedná právě o místní obyvatele. Provozní doba centra je od 8 do 16 hodin, v pracovní dny, tedy pondělí – pátek. Klubovna je využívána pro konání jazykových kurzů, pro besedy a přednášky, promítání fotografií z akcí a k dalším společenským a kulturním akcím nebo jen tak k setkávání seniorů u šálku kávy či čaje. Počítačová učebna je obecně využívána ke konání počítačových kurzů, ale také je možné, aby byla seniory využita v jejich volném čase pro jejich vlastní potřebu. I když v dnešní době internet a počítače jsou ve většině domácností, nemusí toto pravidlo platit právě v domácnostech seniorů. Tiskárna je pak ve většině případu využívána pro tištění výukových materiálu, ale také např. pro potřeby různých kulturních a společenských akcí tohoto komunitního centra.

Popis projektu

Komunitní centrum pro seniory a jeho klubovna aktuálně disponuje 1ks notebooku a dataprojektorem, které jsou velmi zastaralé a často jsou poruchové. Notebook je již velmi pomalý a dataprojektor již není dostatečný vzhledem ke svému nízkému výkonu. Zároveň chybí ventilátor v místnosti, kde se s ostatními seniory potkáváme v rámci kulturních či společenských akcí. Místnost není klimatizovaná a v letním období je pro mnohé seniory těžké v takové místnosti setrvat delší dobu a může to ohrožovat jejich zdraví. Komunitní centrum také nedisponuje fotoaparátem, který je potřebný pro zdokumentování akcí, které se často konají. Z tohoto důvodu bych chtěla navrhnout pořízení 1ks notebooku pro přednáškovou činnost či jiné prezentace, 1ks dataprojektoru, 2ks ventilátorů a 1 fotoaparát. Kvalitativně se tak zlepší prostředí pro seniory. V PC učebně jsou pak 4 ks počítačů, které jsou velmi zastaralé a často se tak potýkáme s poruchami a závadami. Stejně tak jsou v rámci PC učebny používány klasické židle (stohovací), které nejsou vhodné k sezení u počítače, kdy je potřebné mít správnou polohu díky polohovací židli, aby nedocházelo k poškozování páteře. Součástí učebny je i tiskárna se skenerem, kdy skener je již nefunkční a neopravitelný a tiskárna již kvalitativně nevyhovuje aktuálním požadavkům. Zároveň se jedná o tiskárnu černobílou, což omezuje její použití, např. pro tisk plakátů a pozvánek v rámci pořádaných akcí. Z tohoto důvodu bych chtěla navrhnout pořízení 4 ks počítačů, 4 ks kancelářských židlí a tiskárny se skenerem.