Dubina a Bělský Les

Prostor pro všechny

Informace o projektu

Realizace sloučena s uskutečněním projektu Dřevěná věž pro děti“ z roku 2016.

Anotace projektu

Místo k odpočinku i zábavě v zeleni uprostřed sídlištní zástavby s možností volného pohybu psů v oploceném prostoru. Využití prázdné plochy vybudováním chodníčků, instalací laviček, přírodních herních prvků z živého proutí a dřeva, piknikových stolů s lavicemi.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Obyvatelé okolních domů zde mohou trávit volný čas, procházející občané si mohou užít pohled do estetičtěji vypadajícho prostoru, než je nyní, a pejskaři mohou využít k volnému pohybu psů bezpečný prostor.

Popis projektu

Smyslem tohoto projektu je využití prázdné plochy, která je nyní přeťata vyšlapanou stezkou. Vybudováním chodníčků, přidáním laviček, přírodních herních prvků tvořených z živého vrbového proutí a dřeva, instalací tří piknikových stolů s lavicemi a výsadbou několika keřů umožnit tuto plochu využívat různým věkovým skupinám, ať již k odpočinku nebo hře. Situováním stolů s lavicemi co nejdále od oken bytových domů umožnit mládeži bavit se a co nejméně rušit klid ostatních obyvatel. Oplocením zelené loučky v těsné blízkosti vznikne prostor pro volný pohyb psů. V příštích letech bude možnost v rámci participativního rozpočtu doplnění o kvetoucí zeleň, případně další herní prvky pro různé věkové kategorie.