• Úvod
  • Školní participativní rozpočet

Školní participativní rozpočet

V letošním roce se pustíme do už šestého ročníku školního participativního rozpočtu. Školy, jejichž zřizovatelem je obvod, mohou v případě zájmu získat 50 000 korun na realizaci zejména vítězných nápadů svých žáků. V každém ročníku se objeví řada zajímavých návrhů, jak zlepšit a zpříjemnit čas strávený ve škole. Děti se tímto způsobem mohou zapojit do rozhodování o škole, kterou navštěvují. V roce 2023 se zapojily všechny školy z našeho obvodu.

Školní participativní rozpočet má vést žáky k pochopení principů demokracie, ale také ceny peněz a hospodaření s nimi. Zároveň umožňuje dětem pracovat se svým nápadem od prvotní myšlenky, přes prezentaci ostatním až po případnou realizaci. Školy například nakoupí potřebný materiál či rozložené vybavení a žáci se podílejí na jeho sestavení a umístění.