Co je nového?

Děti ve školách navrhují a hlasují pro své nápady

Vedle „velkého“ participativního rozpočtu pro obyvatele běží také školní participativní rozpočty. V letošním roce se do projektu zapojilo celkem 13 základních škol z celého našeho obvodu a mnohé z nich už také znají vítězné projekty, které navrhly a odhlasovaly samy děti.

Jednou ze škol, které už školní participativní rozpočet úspěšně dokončily, je ZŠ Volgogradská. Lydie Štulová představuje výsledky: Naše základní škola navázala na úspěšný projekt participativního rozpočtu i v letošním školním roce. Nezastavila ji ani složitost mimořádných opatření kvůli covidové situaci. Žáci I. i II. stupně měli opět možnost rozhodovat a hlasovat pro své návrhy na zvelebení školy, učeben či chodeb, které si sami zpracovali. Pod vedením svých třídních učitelů a učitelů výtvarné výchovy navrhli projekty, natočili videa, a poté se účastnili online hlasování, na jehož vyhodnocení netrpělivě čekali. Do rozpočtu bylo přihlášeno sedm projektů: Veselejší učení v přírodě, Ping a Pong, Digitální tabulky, Moje kamarádka knížka, Skákací panáci, Soutěžíme a sportujeme v ŠD a Vědomostí není nikdy dosti. Finanční podporu získaly první tři. Děti se tak mohou těšit například na nové stoly na stolní tenis, digitální tabulky či stoly se židlemi pro venkovní výuku a zároveň přemýšlet, co nového navrhnou v dalším roce.

Martina Kundrátová ze ZŠ Horymírova shrnuje jejich „pébéčko“ následovně: Během května a června se na naší škole uskutečnila reklamní kampaň, z níž vzešly vítězné projekty, které bude škola realizovat. Žákovská participace tak umožňuje žákům aktivně ovlivnit rozhodnutí, kam se budou peníze městského obvodu Ostrava-Jih investovat. Letos jsme mezi návrhy dětí našli nápad na posilovnu, koupi stojanů na kola, dívky podaly návrh na květinovou výzdobu, protože chtějí školu estetizovat, a největší podporu měl taneční projekt e-Dance for Horymírka, který škola už realizuje, a děti v něm chtějí pokračovat. Ten se také stal jedním ze dvou vítězných projektů. Tančit tak budeme dále a dokonce se můžeme těšit i navyvrcholení závěrečného projektového tanečního dne. Ukončíme ho totiž naživo v atriu školy. Druhým vítězným projektem se stala nová posilovna vybavená novými posilovacími stroji, běžeckým pásem a zrcadly.