Školní participativní rozpočet

Pébéčko na Krestovce

V tomto školním roce se u nás na škole realizoval druhý ročník projektu „Pébéčko na Krestovce“, opět pod záštitou městského obvodu Ostrava-Jih, jež poskytl částku 30 000 Kč. V rámci žákovského participativního rozpočtování měly děti možnost rozhodnout se, jak danou částku investovat a zároveň tak přispět ke zlepšení celkového klimatu školy.

Pébéčko odstartovalo hned v září 2022, kdy probíhala v rámci 4.-9. tříd fáze navrhování. Změnou oproti loňskému roku byla možnost podat maximálně jeden projekt za třídu.

Do celoškolního hlasování bylo vpuštěno jedenáct projektů pojímajících např. mikrofóny, hudební nástroj Cajón, sportovní náčiní (volejbalové koše, florbalové hokejky, pingpongové míčky, rozlišovací dresy), krabice na uložení věcí, mikroskopy s příslušenstvím, knížky a knihovnu, vybavení na WC či relaxační posezení. O množství kvalitních nápadů tedy nebyla nouze, proto bylo zapotřebí získat pro svůj projekt co nejvíce příznivců, což žákům umožnila kampaň.

Po dobu čtyř dnů probíhala kampaň, pro žáky bezpochyby nejzábavnější část projektu, kterou zahájila výstava plakátů všech zúčastněných tříd. Po škole jste také mohli zahlédnout letáčky s volebními hesly, či na Facebooku školy obdivovat digitální verze kampaní ve formě videí či prezentací.

Vyhlášení výsledků hlasování proběhlo 9. listopadu 2022 a vítězem se stal projekt třídy 6.B „Relaxační posezení“, na něž se všichni netrpělivě těší!

Monika Sekelová, koordinátorka školního pébéčka