Školní participativní rozpočet

V ZŠ Františka Formana na Dubině mají pohovky pro odpočinek

Tak jako v minulých letech, tak i v tomto ročníku se naše škola aktivně zařadila mezi školy, kde samotní žáci navrhují, zpracovávají a rozhodují o projektech, pomocí kterých dochází ke zlepšení školního prostředí. Stalo se již tradicí, že nad celou akcí má patronát školní parlament. Žáci 4. – 9. ročníků rozhodli svými nápady a hlasy o výběru a investování finanční částky 30 000,- Kč, které věnoval škole městský obvod Ostrava-Jih. Nápadů bylo mnoho, vítěz může být však vždy jen jeden. V letošním ročníku to je „Pohovky pro odpočinek“ vítězný projekt tak vhodně doplní relaxační prostory chodeb, kde jsou již instalovány hrací prvky, pořízené v rámci participativního rozpočtu v minulých letech. Již teď se žáci těší na další pokračování jimi tak oblíbené aktivity.

Jak vše probíhalo?

Fáze školního pébéčka:

 1. týden – navrhování projektů - třídy 4. – 9. ročníků ve spolupráci se svými třídními učiteli
 2. týden – všechny navržené projekty prošly prvním sítem vyhodnocení, porota ve složení: členové - žáci ŽP, koordinátor rozpočtu a vedení školy navrhlo do postupujícího kola o celoškolní hlasování celkem pět projektů z celkového počtu 62
 3. týden – proběhla kampaň (letáky, plakáty – rozhlas + nástěnka ve vestibulu školy)
 4. týden – samotné hlasování, žáci 4. – 9. ročníků formou papírových hlasovacích lístků, slavnostní vyhlášení výsledků hlasování (rozhlas, nástěnka ve vestibulu školy)

Postupující projekty:

 1. Sedací pytle
 2. Plátno na projekci
 3. Pohovky pro odpočinek
 4. Fotbálky na chodby
 5. Stoly na stolní tenis

Vítězné pořadí: místo

 1. Pohovky pro odpočinek
 2. Plátno na projekci
 3. Sedací pytle
 4. Stoly na stolní tenis
 5. Fotbálky na chodby

Zde uvádíme některé z dalších nepostupujících projektů:

Stolní deskové hry, sportovní potřeby, školní trička, barely na vodu, klimatizace v tělocvičnách, květinové truhlíky, podsedáky na židle, nápojové automaty, robotické vysavače pro p. uklízečky, nové svěráky do školních dílen apod.)

Dagmar Kovářová, koordinátorka školního pébéčka v ZŠ Františka Formana