Školní participativní rozpočet

Žáci ze ZŠ Horymírovy vybrali hned tři nápady

Na jaře roku 2022 proběhla na Základní škole Horymírova 100 v Ostravě-Zábřehu reklamní kampaň, z níž vzešly vítězné projekty, které škola zrealizovala. Žáci tak prostřednictvím žákovské participace rozhodli, co za 30 000 Kč získaných od městského obvodu Ostrava–Jih škola pořídí.

Žáci nejprve předkládali návrhy na zlepšení školního prostředí, přemýšleli, jak by nabídnuté finanční prostředky mohli vhodně použít. Jednotlivé návrhy prošly oponenturou ze strany vedení školy. Některé neprošly technicko-bezpečnostními předpisy, jiné mohou být financovány z jiných zdrojů. Ze všech nabídnutých možností bylo vybráno devět projektů. Pro vybrané návrhy vytvořili žáci plakáty, na nichž prezentovali své představy. Plakáty umístili na panely do atria školy.

Všichni žáci měli možnost o předložených návrzích hlasovat. Hlasování se zúčastnilo 217 respondentů. Z devíti předložených návrhů byly vybrány tři vítězné. Největší počet hlasů získaly lavičky na odpočinek na školní hřiště. Pořídili jsme tedy čtyři betonové lavičky. Dále byly zakoupeny dva stojany na kola a koloběžky do školního atria. A ještě zbyly finance na zakoupení jednoho relaxačního pytle.

Iva Nováčková, koordinátorka školního rozpočtu v ZŠ Horymírově