Zábřeh

První parkourového hřiště na Jihu

Anotace projektu

Návrh výstavby parkourového hřiště poblíž Bělského Lesa. Jedná se o první hřiště tohoto typu na Jihu, které bude určeno jak k organizovaným aktivitám, tak i k rekreačnímu využití dětí i dospělých.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Parkourové hřiště bude přínosem pro mnoho obyvatel Jihu, především z řad dětí a dospívajících. Využíváno bude jak organizovanými skupinami (např. pro vedení pravidelných tréninků, individuálních lekcí, pořádání akcí pro rodiče s dětmi či organizaci meetingů), tak i rekreačními zájemci o parkour (pro svůj osobní trénink). Pravidelných tréninků parkouru na Jihu se účastní cca 30 dětí ve věku 6-9 let a cca 40 dětí ve věku 10-13 let. Desítky dalších zájemců o parkour trénují samostatně venku. Celkově tedy můžeme hovořit nejméně o 100 praktikujících. V praxi bude však toto číslo mnohem vyšší. Hřiště bude zpřístupněno celoročně, ale nejvíce bude využíváno během jarních, letních a podzimních měsíců. Provoz hřiště se bude řídit jeho řádem, který mimo pravidel užívání určí i otevírací dobu. Návrh počítá s možností přístupu na hřiště v průběhu celého dne (např. 7:00 – 22:00) a užíváním hřiště dětmi pod 10 let pouze v dohledu rodičů.

Popis projektu

Parkour je poměrně mladou pohybovou disciplínou, která vznikla na konci 80. let na předměstí Paříže. Tato disciplína si klade za cíl celostní rozvoj osobnosti skrze překonávání fyzických i psychických překážek. V praxi se parkourový pohyb skládá z různých skoků, přeskoku, podlezů, výlezů, ale i akrobatických prvků. Parkour je v posledních letech velmi populární nejen mezi dětmi a mládeží, ale postupně si nachází své místo i u aktivních dospělých.

Cílem předkládaného návrhu je realizace prvního parkourového hřiště na Jihu. Hřiště bude mít rozměry 14 x 9 m a návrh počítá s jeho výstavbou na louce u Koliby, nedaleko Bělského Lesa. Mým záměrem je vytvoření kvalitní infrastruktury pro zájemce o parkour nejen z Jihu, ale z celé Ostravy a blízkého okolí.

Parkourové hřiště se skládá ze dvou hlavních částí – dopadové plochy a souboru různorodých překážek. Dopadová plocha je tvořena speciální dopadovou gumou, která pokrývá celý povrch hřiště. Soubor překážek tvoří zídky, tyčky a další prvky. Vše je navrženo tak, aby hřiště umožňovalo trénink co největšího množství parkourových technik a zároveň nabízelo návštěvníkům hřiště co nejvíce pohybových problémů a výzev.

Návrh předkládám, protože hřiště podobného typu na Jihu dlouhodobě chybí. Máme zde již několik workout parků, ale parkourové hřiště zatím žádné. Pokud se výstavba hřiště zrealizuje, bude se jednat o první parkourové hřiště na Jihu a druhé v celé Ostravě.