Dubina a Bělský Les

Parkoviště ZŠ Dvorského

Anotace projektu

Vybudování 10 nových parkovacích míst pro potřeby školy uvolní parkování občanům u okolních domů a usnadní rodičům transport žáků do a ze školy. Umožní lepší příjezd týmů na turnaje pořádané školou.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Občanům se uvolní parkovací místa před okolními obytnými domy, kde zaměstnanci školy a rodiče žáků pro nedostatek jiného prostoru parkují.

Popis projektu

Máme zájem o vybudování dalších parkovacích míst pro zaměstnance školy. Jedná se o rozšíření již stávajícího parkoviště. Uvolníme tím parkovací plochy pro občany u okolních domů. Rodičům usnadníme přivážení dětí do školy a školky. A v neposlední řadě se vytvoří prostor pro vozidla týmů, které se účastní častých turnajů pořádaných školou v naší sportovní hale. Úzká příjezdová cesta rovněž stěžuje otáčení vozidel zásobování, neboť je přeplněna parkujícími auty. Parkoviště navrhujeme na nevyužitém pozemku, který náleží ke škole, tedy je majetkem obce.