Výškovice

Svejl, průleh zpomalující erozi a vysušování | V10

Informace o projektu

Umístění svejlu je s autorkou projektu momentálně domluveno u sjezdu z ulice Výškovická na ulici Proskovickou, kde tímto vyřešíme letitý problém stékání zeminy při deštích na kominukaci umístěnou pod svahem. Svejlem místo přehladíme a doplníme stávající výsadbu keřů.

Druhý svejl je zatím domluven ve svahu na ulici Šeříková, kterým vyřešíme masivní sesun zeminy do lesíku mezi ulicí Šeříkovou a Proskovickou. Přesné rozměry budou ještě komunikovány s autorkou. Momentálně odbor dopravy a komunálních služeb řeší hloubku svejlů, případně jaký podklad v lokalitě je. Následně bude vytvořen drobný projekt a vyzváni zhotovitelé k podání cenových nabídek.

Anotace projektu

Ve městě je v létě velký deficit vody a vysoké teploty na sídlišti. Každá zadržená voda ochlazuje okolí. Vodu musíme chytat všude, kde se dá. Nejen do nádrží, ale je třeba ji zadržet i přímo v půdě. Vybudováním městských svejlů můžeme situaci zlepšit. Výhodou svejlů je, že není potřeba stavebního povolení, provedení je levné, a stejně tak ho lze provézt i vzhledné, takže (ne)spláchneme 2 v 1. Zároveň tím omezíme i erozi půdy. Navrhuji začít na nejefektivnějším místě - na svazích Výškovického sídliště, odkud voda stéká ve velkých objemech, jak jsme si mohli ověřit při nedávných vydatných květnových a červnových deštích. Pršelo více než dosti, avšak hladina spodních vod se téměř nezvýšila, a to je alarmující. Po vyprahlé půdě velký nával vody rychle odteče. A u nás odteče rovnou do Odry a pak rychle a daleko dál.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Výhodou budování svejlu je, že nepotřebují stavební povolení. A i cena je příznivá, dle kvality terénu (použití bagru) a dalších podmínek od 2 tisíc Kč do 4 tisíc Kč za 1 m. Samozřejmě, pokud si vybudujete tuto zádrž vody sami na svém pozemku vlastní silou, tak cena může být ještě daleko nižší. Můžete ušetřit i na geotextilii a na vrstvu kameniva navršit posekanou trávu a na ni zeminu. Mezivrstva může být cokoli organického, co bude tlít a vytvářet humus - seč, větve... Také u volnočasového areálu VOSA v Modřanech monitorovali stékání přívalového deště po povrchu. Voda se doposud řítila z kopečků a odtékala pryč. Zůstaly po ní erozní rýhy a suchá půda. V létě je tam velké sucho a usychají tu stromy, keře i tráva. Na druhou stranu tam po dešti chodí lidé v kalužích vody a bahna. Do cesty vodě postavili několik rýh. Vodu zachycují spolehlivě i podle vyšší zelené trávy. Funkčnost se ověřila i zde. Opravdu přívalovou vodu zadržely a na chodník ze svahu, kde je svejl vybudovaný, steklo minimální množství vody a žádné bahno.

Popis projektu

Množství srážek nejen klesá, ale co je ještě zrádnější, mění se jejich charakter. Po době sucha přichází průtrž mračen, proud vody spadne na ztvrdlý povrch půdy, kde se vsákne minimum vody a většina vody rychle odteče. Voda je pryč, nám zůstaly jen ztvrdlá půda a oči pro pláč.

Někde dochází i k tomu, že přívalová voda vytváří erozní rýhy, strhává a odplavuje půdu. Ve městě navíc voda nateče s bahnem na chodník nebo do kanálu a dále na čistírnu odpadních vod, kde velký přísun vody také vytvoří problém.

V několika lokalitách v ČR již svejly ve městě vybudovány byly, např. Helena Mitwallyová, pečující o zeleň v Praze 12 a zastupující firmu Freko vysvětlila podrobně: „...Proto jsme do svahů pod dětským hřištěm Machuldova udělali dvě 5 m dlouhé drenážní rýhy, hluboké 1 m a široké 40 cm, které jsou vyplněné ze 2/3 štěrkem, následně geotextilií a nakonec vrstvou zeminy. Swale je oset jetelotravní směsí Papilio pro podporu včelstva. Spodní hrana je vymodelovaná tak, aby vodu zadržela. ... Na spodní hranu jednoho swale jsme vysadili keře tavolníku, který je nenáročný, je nektarodárný a využije vodu akumulovanou pod swale.“ Tohoto efektu lze dobře využít v blízkosti ovocných stromů.