Hrabůvka

Moře na JIHU pro všechny | H2

Informace o projektu

Anotace projektu

Části projektu:

  1. loď a mořský úhoř s dopadovou plochou,
  2. houpačky: páková, závěsná a hnízdo pro nejmenší,
  3. zemní trampolína,
  4. kolotoč,
  5. pergola,
  6. nové přístupové chodníky,
  7. posezení pro piknik,
  8. relaxační zóna pro cvičení na trávě,
  9. vyvýšené záhony: hmatové, čichové, okrasné a jedlé.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Nový projekt bude pracovat se sociální interakcí mezi dětmi a dříve narozenými a jeho velkým přínosem bude mezigenerační vzdělávání a vytváření vzájemného vztahu a respektu mezi generacemi.

Tímto projektem máme zájem o probuzení komunitního života v obvodu Hrabůvka. Pro rozvoj obce je důležitá sounáležitost všech generací. Příznivé klima mezigeneračních projektů a navození pospolitosti povede k harmonickému soužití občanů a k jejich spokojenosti.

Hřiště a relaxační zóna budou otevřené pro veřejnost podle provozního řádu.

Popis projektu

Rádi bychom vybudovali nové hřiště a relaxační místo přístupné veřejnosti v podobě herních prvků pro nejmenší děti a relaxační zóny s příjemným posezením v záplavě kvetoucích stromů, keřů a květin. Rozsáhlé travnaté plochy využijeme k cvičení jógy a dalším aktivitám pod širým nebem a napříč všemi generacemi.

Cílem tohoto hřiště a relaxační zóny je vytváření mezigeneračních projektů jako společné sportování, čtení, badatelské aktivity a společenské akce seniorů s nejmenšími dětmi. Nový projekt bude pracovat se sociální interakcí mezi dětmi a dříve narozenými a jeho velkým přínosem bude mezigenerační vzdělávání a vytváření vzájemného vztahu a respektu mezi generacemi.