Dubina a Bělský Les

Indiánské hřiště - obnova 1. část | D8

Informace o projektu

Anotace projektu

Nápad se týká části území kdysi nazývaného jako Indiánské hřiště podél pozemků Gymnázia Františka Hajdy. Cílem je zde vybudovat hřiště na nohejbal a místo pro workout. V projektu se nejedná o obnovu původního hřiště.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Využití najdou obyvatelé v prostorách, které léta chátrají a jsou nevyužívány. Po odstranění sloupů na upevnění sítě a laviček zmizel z prostoru ruch a život, na nejbližší hřiště to mají obyvatelé dál.

Popis projektu

Oprava stávající asfaltové plochy a její doplnění o tyče na nohejbal a basketbalové koše. Okolo hřiště budou rozmístěny lavičky se stoly a odpadkový koš. Na ploše nad hřištěm bude vybudováno malé workoutové hřiště pro možnost cvičení.