Výškovice

Chodník Hýlova, Kubalova, Řadová, Volgogradská

Jak využijí projekt obyvatelé?

Po stálém chodníku budou moci chodit lidé s kočárkem, invalidé i děti. Současný pochozí chodník toto neumožňuje. Stálý chodník budou využívat lidé z ulic Hýlova, Kubalova a Řadová. Využití bude celoroční.

Popis projektu

V současné době je v ulicích Řadová, Hýlova, Kubalova a části ulice Volgogradské společný provoz vozidel a chodců. Toto je vyznačeno dopravním značením. Z důvodu nebezpečných situací, které na uvedených ulicích vznikaly, byl před cca pěti lety vybudován pochozí chodník (na přiložených snímcích vyznačen červeně a žlutě). Pochozí chodník neumožňuje pohyb dětských kočárků, invalidních vozíků, invalidů s berlemi a obecně starých lidí. Navrhuji místo pochozího chodníku vybudovat chodník stálý.