Zábřeh

3x bezpečněji přes Volgogradskou

Informace o projektu

Projekt Z4 3x bezpečněji přes Volgogradskou postoupil do další fáze. Zpracované návrhy, které vidíte pod příspěvkem, nyní budou posuzovat tzv. dotčené orgány (například policie nebo silniční správní úřad), které k němu vydají svá závazná stanoviska. S nimi se bude muset projektant vypořádat, než budeme moct podat žádosti o příslušná povolení. Předmětem posuzování bude například to, jaká je v dané lokalitě intenzita dopravy. Dobrou zprávou je, že oproti původním předpokladům zřejmě k omezení parkovacích míst dojde pouze minimálně.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Přechody pro chodce využijí všichni obyvatelé bydlící v této lokalitě. Dále ti, kteří navštěvují místní školy, školky, domov důchodců a pohybují se v těchto místech také za účelem sportu nebo relaxace (blízká lokalita Poodří a cyklostezka).

Popis projektu

Navrhujeme vybudování nových přechodů pro chodce v ulici Volgogradská. Ulice se nachází v hustě obydlené oblasti s několika školami (ZŠ a MŠ Volgogradská, MŠ Výškovická, Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Soukromá základní škola a mateřská škola, AHOL, Domov důchodců). V současné době jsou na celém úseku jen dvě bezpečná místa pro přecházení. Cílem tohoto návrhu je bezpečnější pohyb chodců přes ulici Volgogradskou.

V současné době jsou na celé ulici Volgogradské (jejíž délka je cca 1 300 metrů) zřízeny pouze dva přechody pro chodce, a to na začátku a na konci této ulice.

Komunikace je úzká, s parkovacími stáními po obou stranách. Přecházející chodci nejsou rozlišitelní řidiči na dostatečnou vzdálenost a proto vznikají nebezpečné situace. Navíc je celá ulice v oblouku, což zhoršuje rozhled chodců. V roce 2014 v ulici došlo k tragické nehodě s úmrtím chodce - dítěte.