Dubina a Bělský Les

Dřevěná věž pro děti

Informace o projektu

Vzhledem k úpravám v rámci dalšího projektu (Prostor pro všechny) ve stejné lokalitě, byl tento projekt dokončen a zrealizován v listopadu  2019. 

Jak využijí projekt obyvatelé?

Tento herní prvek ocení děti všech věkových kategorií v průběhu celého roku. Rodiče uvítají, že jejich děti nebudou šplhat po místních stromech. Výběr místa také zaručuje, že dětskou hrou nebude nikdo rušen - je situováno dostatečně daleko od všech obydlí.

Popis projektu

Navrhuji zakoupit a sestavit dětské minihřiště. Dřevěnou věž se dvěma skluzavkami, horolezeckou stěnou a pískovištěm pod věží. V blízkosti našeho bydliště se nenachází žádná takováto věž, která by měla skluzavku vhodnou pro menší i větší děti. V prostoru se denně pohybuje mnoho dětí ve věku 1 až 10 let, které zde běhají, hrají si, šplhají po stromech. Nachází se zde však jen staré hřiště s pískovištěm a průlezkami. Prostor je dostatečně velký na realizaci tohoto projektu tak, aby nikoho neobtěžoval.