Zábřeh

Renovace sportovního hřiště - ul. Jižní

Anotace projektu

Renovace povrchu stávajícího hřiště a osazení sloupů pro natáhnutí sportovní sítě na nohejbal, volejbal a tenis, namalování lajn. Univerzální využití hřiště. Volný přístup pro širokou veřejnost.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Vzhledem k univerzálnímu využití a volné přístupnosti bude hřiště sloužit jak dětem, tak dospělým. Také vzhledem k oblibě nohejbalu mezi starší generací může hřiště sloužit i aktivním seniorům.

Popis projektu

Renovace povrchu stávajícího hřiště a osazení sloupů pro natáhnutí sportovní sítě na nohejbal, volejbal a tenis. Navrhuji renovaci v současné době nevyužívaného sportovního hřiště. To bylo hojně využíváno pro účely kolektivních sportů v okolí bydlících obyvatel až do doby, kdy byly odstraněny sloupy, na které se dala natáhnout síť. Mnou navrhovaná renovace spočívá ve výměně živičného povrchu hřiště, opravě okraje hřiště, obnově sloupů pro uchycení sítě na nohejbal, tenis a volejbal a vytvoření značení čar pro jednotlivé sporty (lajny).